Ubezpieczenia

Do wszystkich finansowanych maszyn proponujemy pakiet ubezpieczeń:

– agrocassco – pożyczka
Szeroki zakres ubezpieczenia
Preferencyjna wysokość składki ubezpieczeniowej
Przedmiot objęty jest ubezpieczeniem w każdym miejscu, w którym prowadzona jest działalność

– ubezpieczenie majątkowe – maszyny finansowane w formie leasingu
Szeroki zakres ubezpieczenia
Składka rozłożona na miesięczne raty
Przedmiot objęty jest ubezpieczeniem w każdym miejscu, w którym prowadzona jest działalność

– ubezpieczenie AC/OC/NNW – pojazdy rejestrowane finansowane w formie leasingu
Ubezpieczenie wieloletnie –  gwarantuje stałą wysokość składki przez okres umowy leasingowej!
Automatyczne wznowienie polisy ubezpieczeniowej
W razie szkody całkowitej możliwość wypłaty odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu z dnia zakupu

Po za ubezpieczeniem finansowanych przedmiotów proponujemy dodatkowe ubezpieczenia:

– życie
Oferuje ubezpieczenie gwarantujące spłatę rat leasingowych za Leasingobiorcę na wypadek zdarzenia losowego uniemożliwiającego mu regulowanie należności wynikających z umowy.

– ochrona prawna
Ochrona prawna w dochodzeniu odszkodowania
Ochrona prawna w sprawach karnych
Pokrycie wszystkich niezbędnych kosztów

– assistance
Pomoc przy zaistnieniu szkody lub awarii pojazdu
Wpływ na przyspieszenie wypłaty odszkodowania
Rozłożenie składki na miesięczne raty
Zabezpieczenie pojazdu ze znacznym uszkodzeniem na parkingu
Szeroki pakiet świadczeń medycznych